Apr 1, 2011

बैठक २०६७-१२-१२ ले गरेका निर्णयहरु

१। अगामी बैशाख महिनाभित्र शब्दशिखा पुस्तकाकार पहिलो अङ्क प्रकाशित गर्ने ।
२। सलामबिहानी डटकमको नयाँ डिजाइन अपलोड गर्ने ।
३। सम्पूर्ण विशेष अभियानताहरुले विचार निर्माणको लागि मूल्याङ्कन मासिक नियमित पढ्ने ।
४। अलग अभियान ब्लगमा कडाइका साथ रुटिन अनुसार सिर्जना प्रकाशन गर्ने र प्रकाशित सिर्जनाहरुमाथि विशेष अभियानताहरुले गम्भीरताका साथ अनिवार्य रुपमा नियमित टिप्पणी गर्ने ।
५। अक्षरसँग तेस्रो शृङ्खलामा युवा महिला कविहरुलाई सहभागि गराउने ।

No comments:

Post a Comment